Lista membri ACER


LISTA MEMBRI Lista membri onorifici ACERLista membrilor onorifici ACER si a membrilor fondatori
Lista membri persoane juridiceLista membri ACER persoane juridice
Lista membri ACERLista membri ACER persoane fizice

Doriti sa deveniti membru ACER ?


Obtinerea calitatii de membru ACER
Se face prin completarea unei cereri de inscriere tip semnata de conducerea unitatii respective (director si contabil sef) pentru persoanele juridice si in nume propriu pentru persoanele fizice.
Cererea este supusa spre aprobare Consiliului Director ACER.

Taxa de inscriere in ACER
Valoarea taxei de inscriere in ACER este reprezentata de echivalentul in lei a valorii in dolari la cursul zilei al taxelor de mai jos:
- 80 EURO/persoana juridica
- 5 EURO/persoana fizica.

Cotizatia anuala
Valoarea cotizatiei anuale a membrilor ACER este reprezentata de echivalentul in lei a valorii in dolari la cursul zilei al taxelor de mai jos:
- 80 EURO/persoana juridica
- 5 EURO/persoana fizica.

Taxele de mai sus exprimate in lei se pot vira in contul nr. RO51RNCB0138020521300001 deschis la BCR, Filiala Lapus, Craiova sau se pot plati direct la sediul ACER din Craiova.


Daca doriti sa deveniti membru ACER puteti completa si transmite formularele de mai jos la adresa de e-mail:amarin@icmet.ro

Formular inscriere persoana juridica Formular de inscriere persoane juridice
formular inscriere persoana fizica Formular de inscriere persoana fizica


Comitetul Director ACER


Preşedinte ACER
Prof. Dr.Ing. Andrei Marinescu
Vicepreşedinte ACER Prof.Dr.Ing. Sorin Coatu
Vicepreşedinte ACER Prof.Dr.Ing. Alimpie Ignea
Membru CD Ing. Radu Enescu
Membru CD Prof.Dr.Ing. Elena Helerea
Membru CD Prof.Dr.Ing. Mihai Octavian Popescu
Membru CD Ing. Dan Rucinsch
Membru CD ing. Lucian Ursea
Secretar ACER Ing. Aida Bîcu

Comitetul Director ACER (PV AG din 21.09.2018)

Preşedinte ACER
Prof. Dr.Ing. Andrei Marinescu
Vicepreşedinte ACER Prof.Dr.Ing. Sorin Coatu
Vicepreşedinte ACER Ing. Ion Patru
Membru CD Prof.Dr.Ing. Petre Ogrutan
Membru CD Prof.Dr.Ing. Elena Helerea
Membru CD Prof.Dr.Ing. Mihai Octavian Popescu
Membru CD Ing. Dan Rucinschi
Secretar ACER Ing. Aida Bîcu

 


 


Intoarcere in pagina principala