Lista membrilor ACER persoane juridice

Lista actualizata persoane juridice membri ACER- adrese de contact
Membri fondatori

ICMET Craiova
ELECTROPUTERE SA Craiova
ICPE Bucuresti
S.C.INDA S.R.L. Craiova
ROHDE & SCHWARZ ROMANIA Bucuresti
ELECTRO-APARATAJ S.A. Bucuresti
ROMTOROID SRL Ploiesti
REGISTRUL AUTO ROMAN Bucuresti
UNIVERSITATEA 'POLITEHNICA" Bucuresti - FACULTATEA DE ENERGETICA
UNIVERSITATEA DIN Craiova


Membri


ANRCTI - Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ICPE-CA Bucuresti

SOFTRONIC SRL Craiova

INDAELTRAC SRL Craiova

LAET-EXIM SRL BucurestiLista actualizata persoane juridice membri ACER- adrese de contact

Nr.crt.

Denumire firma

e-mail

1

INDA ELTRAC

neagudanoctavian@gmail.com

2

LAET EXIM

laetexim@rdsmail.ro

3

INDA

mihai.radulescu@inda.ro

4

AEM

zoltan.korosi@aem.ro

5

ICMET

programe@icmet.ro

6

ICPE-CA

georgeta.alecu@icpe-ca.ro

7

UPB

mihaioctavian.popescu@upb.ro