WPT Rom Net

 
 

 

La Editura Matrix Rom a aparut cartea intitulata

SISTEME DE TRANSFER WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

(coordonator Mihai Iordache)

Cuprins carte
 
  • Teze de doctorat

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electrotehnică

Conducător de doctorat:

Prof.dr.ing. Mihai IORDACHE

CONTRIBUȚII PRIVIND TRANSFERUL WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE LA AUTOMOBILELE ELECTRICE

Autor: ing. Lucian-Vasile ENE

CONTRIBUȚII PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE GESTIONARE A BATERIILOR DESTINAT VEHICULELOR ELECTRICE

Autor: ing. Teodor-Cătălin BIBIRICĂ

CONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA DISPOZITIVELOR DE TRANSMITERE WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

Autor: Ing. Cristian SANDU

CONTRIBUTII PRIVIND TRANSFERUL WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE

Autor: Ing. Georgiana Nicoleta ZAINEA (REZMERIŢĂ)