Imagini surprinse cu ocazia desfasurarii

Workshop-ului
"Reglementari românesti armonizate cu Directivele Europene în domeniile reglementate: Compatibilitate Electromagnetica, Echipamente radio si terminale de telecomunicatii, Echipamente auto,
Securitatea personalului la riscurile generate de câmpurile electromagnetice.
Implicarea cercetarii românesti în domeniu.
"

Locul de desfasurare:
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
Facultatea de Inginerie Electrica
Amfiteatrul P-02, Str. G. Baritiu nr. 26-28
Cluj-Napoca