Imagine surprinse cu ocazia desfasurarii Workshop-ului intitulat
"Reglementari romanesti armonizate cu Directivele Europene in domeniile reglementate Joasa Tensiune si Compatibilitate Electromagnetica - Supravegherea pietei, Laboratoare acreditate"
organizat la S.C. Luxten Lighting S.A.Timisoara,
in data de 02 iunie 2004.