Statutul ACER

Statutul ACER 2021

Statutul ACER 2000

Statutul ACER 1997


Codul de etica ACER

Noi membrii ACER, recunoscând importanta influentei tehnologiei asupra calitatii vietii în lume si asumându-ne obligatia personala fata de profesiunea noastra, fata de membrii ACER si fata de comunitatea pe care o servim,ne angajam aici sa avem cea mai înalta conduita etica si profesionala si suntem de acord cu:

1. Asumarea raspunderii de a lua decizii cu caracter tehnic comptibile cu siguranta, sanatatea si bunastarea publicului si de a face cunoscuti cu promptitudine factorii care ar putea pune în pericol publicul sau mediul înconjurator;

2. Evitarea conflictelor de interese reale sau subîntelese iar când ele exista sa le facem cunoscute partilor afectate;

3. Corectitudinea si realismul în enuntarea cerintelor si estimarilor bazate pe date obiective;

4. Respingerea coruptiei în toate formele sale;

5. Perfectionarea întelegerii tehnologiei, a aplicatiilor sale specifice si a posibilelor consecinte;

6. Mentinerea si perfectionarea competentei noastre tehnice si asumarea validarii unor nivele tehnologice pentru terti numai daca au calificarea necesara, dobândita prin instruire sau experienta, sau dupa declararea completa a limitarilor.

7. Solicitarea, acceptarea si oferirea unei aprecieri corecte a lucrarilor de specialitate, depistarea si corectarea erorilor si evidentierea corecta a contributiei celorlalti.

8. Tratarea corecta a tuturor persoanelor indiferent de rasa, religie, gen, infirmitate, vârsta sau nationalitate;

9. Evitarea prejudicierii altor persoane, a proprietatii, reputatiei sau serviciului lor prin actiuni rauvoitoare;

10. Facilitarea dezvoltarii profesionale a colegilor si a colaboratorilor si sprijinirea lor pentru a urma acest cod de etica.

 

Intoarcerea in pagina principala