TERMENI SPECIFICI DIN DOMENIUL RADIOCOMUNICATIILOR

Terminologie in limba engleza

Traducerea in limba romana

Comentarii

antenna directivity diagram

diagrama de directivitate a antenei

 

antenna gain

castigul antenei

 

assigned frequency band

banda de frecvente asignata

 

attenuation in a radio link

atenuarea unei legaturi radio

 

basic MUF (Maximum Usable Frequency)

frecventa maxima utilizabila, de baza.

 

basic transmission loss

atenuare de transmisie de baza

 

capture area (of a terrestrial receiving station)

zona de captare (a unei statii de receptie terestre)

 

coverage area

zona de acoperire

 

coverage area (of a space station)

zona de acoperire (a unei statii spatiale)

 

coverage area (of a terrestrial transmitting station)

zona de acoperire (a unei statii de emisie terestre)

 

free space basic transmission loss

atenuarea de transmisie de baza, in spatiul liber

 

free-space propagation

propagare in spatiu liber.

 

horizontal directivity pattern

diagrama de directivitate orizontala

 

interfering source

sursa de interferenta

 

intermodulation products (of a transmitting station)

produse de intermodulatie (ale unei statii de emisie)

 

ionosphere

ionosfera

Acea parte a stratului superior al atmosferei caracterizata prin prezenta ionilor si a electronilor liberi care,in principal, se formeaza prin fotoionizare, densitatea de electroni fiind suficienta pentru a produce o modificare semnificativa a propagarii undelor radioelectrice in anumite benzi de frecventa.
Nota-Ionosfera Pamantului se intinde aproximativ de la inaltimea de 50 km pana la inaltimea de 2000 km.

ionospheric propagation

propagare ionosferica

 

ionospheric wave

unda ionosferica

Unda radio intoarsa la Pamant prin reflexie ionosferica.

line-of-sight propagation

propagare cu vizibilitate directa.

 

loss relative to free space

atenuarea raportata la spatiul
liber

 

lowest useful frequency (LUF)

cea mai mica frecventa utila

 

necessary bandwidth

largime de banda necesara

 

occupied bandwith

largime de banda ocupata

 

polarisation

polarizare

 

radio waves

unde radioelectrice(radio)

 

Radio (frequency) noise

zgomot de radiofrecventa

 

radiocommunication

radiocomunicatii

Telecomunicatii prin intermediul undelor radio.

radiocommunication service

serviciu de radiocomunicatii

Serviciu care implica transmisia, emisia si/sau receptia de unde radio pentru scopuri specifice de telecomunicatii.

radiofrequency (RF) channel

canal de radiofrecventa

 

radio-frequency disturbance

perturbatie de radiofrecventa

 

radio-frequency interference (RFI)

interferenta de radiofrecventa

 

radio station

statie radio

 

signal-to-interference ratio

raport semnal/interferenta

 

spurious emission

emisie(radiatie) neesentiala

 

system loss

atenuarea sistemului

 

total loss

atenuarea totala

 

trans-ionospheric propagation

propagare trans-ionosferica

 

troposphere

troposfera

Partea inferioara a atmosferei Pamantului, care se intinde in sus, de la suprafata Pamantului si in care temperatura descreste cu inaltimea, cu exceptia straturilor locale cu inversia temperaturii. Aceasta parte a atmosferei se intinde pana la o altitudine de aproximativ 9 km, la polii Pamantului si 17 km,la ecuator.

tropospheric propagation

propagare troposferica.

 

unwanted emission

emisie(radiatie) nedorita

 

vertical directivity pattern

diagrama de directivitate verticala

 

TERRESTRIAL RADIOCOMMUNICATION

RADIOCOMUNICATII TERESTRE

 

terrestrial radiocommunication

radiocominicatii terestre

Orice tip de radiocomunicatii altul decat radiocomunicatiile spatiale sau radioastronomia.

terrestrial station

statie terestra

O statie care efectueaza radiocomunicatii terestre.

BROADCASTING

(TELE)DIFUZIUNE

 

broadcasting

(tele)difuziune

O forma de telecomunicatii, unidirectionala (intr-un singur sens) destinata unui numar mare de utilizatori care au mijloace adecvate de receptie si realizata prin mijloace radio sau prin retele de cablu.

Broadcasting (service)

serviciu de radiodifuziune

(Serviciu de)radiocomunicatie in care emisiile sunt realizate in scopul receptiei directe de catre public; acestea pot include transmisii de sunet, transmisii de (programe de)televiziune si alte tipuri de transmisii.

sound broadcasting (service)

(serviciu de) radiodifuziune
sonora (audio)

 

television broadcasting (service)

(serviciu de) televiziune
(serviciu de) radiodifuziune (video)

 

CABLED DISTRIBUTION

DISTRIBUTIU PRIN CABLU

 

cabled distribution

distributie de (sunet sau televiziune) prin cablu. (ex.CATV)

 

RADIO LINKS

LEGATURI RADIO

 

radio link

legatura radioelectrica

 

radio-relay system

sistem (de comunicatie) prin radioreleu

Sistem de radiocomunicatii intre puncte fixe specificate, functionand la frecvente peste aproximativ 30 MHz, care utilizeaza propagarea troposferica si care include unul sau mai multe statii intermadiare(radiorelee).

(LAND)MOBILE SERVICE

SERVICIU MOBIL (TERESTRU)

 

(land)mobile service

serviciu mobil terestru

Serviciu de radiocomunicatii intre statii mobile si statii terestre (fixe) sau intre statii mobile.

SPACE RADIOCOMMUNICATION

RADIOCOMUNICATII SPATIALE

 

active satellite

satelit activ

 

down-link

legatura descendenta

 

earth station

statie terestra (pentru comunicatii prin sateliti)

 

feeder link

legatura de conectare (intre statia terestra si satelit)

 

geostationary satellite

satelit geostationar

 

geosynchronous satellite

satelit geosincron

 

inter-satellite link

legatura inter-satelit

 

multisatellite-link

legatura multi-satelit

 

reflecting satellite

satelit reflector (pasiv)

 

satellite link

legatura prin satelit

 

satellite network

retea prin satelit

 

satellite system

sistem de(comunicatii prin) sateliti

 

space communication links

legaturi de comunicatii spatiale

 

space craft

vehicul spatial

 

space probe

sonda spatiala

 

space radiocommunication

radiocomunicatii spatiale

Orice (tip de) radiocominicatii care implica utilizarea a una sau mai multe statii spatiale sau utilizarea a una sau mai multi sateliti reflectori sau alte obiecte din spatiu

space station

statie spatiala

 

space system

sistem spatial

 

up-link

legatura ascendenta

 

Bibliografie
1)Draft revision of Recommendation ITU-R V.573-3 RADIOCOMMUNICATION VBOCABULARY, Istambul,1-5 May
2)Draft revision of Recommendation ITU-R V.662-2 TERMS AND DEFINITION, International Electrotechnical Vocabulary(IEV), IEC 60050(700)
3)Webster's Dictionary
Searchlight
Intoarcere in pagina principala de prezentare termeni CEM
Jordan 10 Chicago nike kd vi Lebron Soldier 7