TERMENI UTILIZATI LA PROTECTIA IMPOTRIVA PERTURBATIILOR

Terminologie in limba engleza

Terminologie in limba engleza

Traducerea in limba romana

Comentarii

(Electromagnetic) compatibility level

Nivel de compatibilitate (electromagnetica)

IEV 161-03-10

(Electromagnetic) compatibility margin

Marja de compatibilitate (electromagnetica)

IEV 161-03-17

(Electromagnetic) disturbance level

Nivel al perturbatiei (electromagnetice)

IEV 161-03-29

Cabinet radiation

Radiatia incintei

IEV 161-03-05

Common-impedance coupling (Conductive coupling)

Cuplaj prin impedanta comuna (Cuplaj prin conductie)

IEC 61000-2-3 (pct. 3.2.1)

Cuplaj care apare atunci cand curenti, sau parti ale curentilor, asociati unei surse si unui dispozitiv susceptibil, impart o portiune comuna de circuit. Portiunea comuna poate fi reprezentata de un rezistor, o bobina sau un condensator, sau de o combinatie a acestora.

Exemplu: Utilizarea de catre sursa si dispozitivul susceptibil a unei alimentari comune cu energie electrica sau a unei cai comune de intoarcere a curentului prin pamant

Conducted disturbance

Perturbatie condusa

IEV 161-03-27

Coupling

Cuplaj

IEV 131-??-?? (IEV 726-??-??)

Coupling by induction

Cuplaj prin inductie

IEC 61000-2-3 (pct. 3.2.2)

Cuplaj care apare atunci cand tensiuni sau curenti sunt indusi in circuitele dispozitivului susceptibil de campuri electrice sau magnetice locale sau de combinatii ale acestora provenind de la sursa. In unele situatii poate fi asimilat cu cuplajul produs de unde electromagnetice in zona de "camp apropiat"

jordan 11 gamma

Coupling factor

Factor de cuplaj

IEV 161-03-18

Coupling path

Traseu (Cale) de cuplaj

IEV 161-03-19

Disturbance suppression

Antiparazitare

IEV 161-03-22

Earth-coupled interference

Interferenta prin cuplaj la pamant

IEV 161-03-20

Earthing inductor

Bobina de (legare la) pamant

IEV 161-03-21

Electric field coupling

(Capacitive coupling)

Cuplaj prin camp electric

(Cuplaj capacitiv)

IEC 61000-2-3 (pct. 3.2.2)

Cuplaj produs prin influenta campului electric produs de un circuit, asupra altui circuit aflat in vecinatate

Electromagnetic screen

Ecran electromagnetic

161-03-26

Emission level

Nivel de emisie

IEV 161-03-11

Emission limit

Limita de emisie

IEV 161-03-12

Emission margin

Marja de emisie

IEV 161-03-13

Emitter (of electromagnetic disturbance)

Emitator (Sursa) (de perturbatii electromagnetice)

IEV 161-01-23

External immunity

Imunitate externa

IEV 161-03-07

Immunity level

Nivel de imunitate

IEV 161-03-14

Immunity limit

Limita de imunitate

IEV 161-03-15

Immunity margin

Marja de imunitate

IEV 161-03-16

Interference suppression

Suprimarea interferentei

IEV 161-03-23

Internal immunity

Imunitate interna

IEV 161-03-06

Inter-system interference

Interferenta intersisteme

IEV 161-01-15

Intra-system interference

Interferenta intrasistem

IEV 161-01-16

Level

Nivel

IEV 161-03-01

Limit of disturbance

Limita a perturbatiei

IEV 161-03-08

Limit of interference

Limita a interferentei

IEV 161-03-09

Magnetic field coupling

(Inductive coupling)

Cuplaj prin camp magnetic

(Cuplaj inductiv)

IEC 61000-2-3 (pct. 3.2.2)

Cuplaj produs prin influenta campului magnetic produs de un circuit, asupra altui circuit aflat in vecinatate

Mains decoupling factor

Factor de decuplare cu alimentarea

IEV 161-03-04

Mains immunity

Imunitate in raport cu alimentarea

IEV 161-03-03

Mains-borne disturbance

Perturbatie transmisa prin alimentare

IEV 161-03-02

Mixed coupling

Cuplaj mixt

IEC 61000-2-3 (pct. 3.2.2)

Cuplaj produs prin influenta simultana a mecanismelor de cuplaj capacitiv si inductiv

Radiated disturbance

Perturbatie radiata

IEV 161-03-28

Radiative coupling

Cuplaj prin radiatie

IEC 6100-2-3 (pct. 3.2.3)

Cuplaj prin unde electromagnetice atunci cand susrsa si dispozitivul susceptibil sunt in situatia de "camp indepartat"

Screen

Ecran

161-03-25

Suppressor (suppression component)

Dispozitiv de. antiparazitare

IEV 161-03-24

Surge protection device (SPD)

Dispozitiv de protectie la supratensiuni

Dispozitive utilizate pentru a proteja echipamentele (sistemele) electrice impotriva supratensiunilor si/sau pentru a realiza echipotentializare

Susceptible device

Dispozitiv susceptibil (Receptor, Victima)

IEV 161-01-24

Transfer impedance

Impedanta de transfer

IEV 161-04-14

 


Searchlight
Intoarcere in pagina principala de prezentare termeni CEM
Concet

lebron 11 white red air jordan 10 chicago Jordan 12 taxi

Jordan 10 Chicago nike kd vi Lebron Soldier 7