DEFINIREA TIPURILOR DE PERTURBATII

DEFINIREA TIPURILOR DE PERTURBATII

Terminologie in limba engleza

Traducerea in limba romana

Comentarii

burst (of pulses or oscillations)

tren de impulsuri (sau de oscilatii)

O succesiune a unui numar limitat de impulsuri destinate sau o oscilatie cu durata limitata.

click

pocnitura

Perturbatie electromagnetica a carei durata masurata in conditii specificate, nu depaseste o valoare specificata.

click rate

cadenta pocniturilor

Numarul de pocnituri intr-o unitate de timp, in general un minut, care depaseste un nivel specificat.

continuous disturbance

perturbatie continua

Perturbatie electromagnetica a carei actiune asupra unui anumit dispozitiv sau echipament nu poate fi descompusa intr-o succesiune de efecte distincte.

continuous noise

zgomot continuu

Zgomot al carui efect asupra unui anumit echipament nu poate fi descompus intr-o succesiune de efecte distincte.

damped oscillatory wave

unda oscilanta amortizata

Unda oscilanta amortizata, cu frecventa intre 0,1 MHz si cativa MHz si al carei factor de amortizare este de cel putin 5 perioade.

discontinuous interference

interferenta, interferenta

Interferenta electromagnetica ce apare in cursul unor anumite intervale de timp, separate prin intervale lipsite de interferente.

discontinuous disturbance

perturbatie discontinua

Perturbatie electromagnetica al carui efect asupra unui dispozitiv, sau echipament poate fi descompus intr-o succesiune de efecte distincte.

fundamental (component)

fundamentala (substantiv si adjectiv), componenta fundamentala

Componenta de ordinul 1 al dezvoltarii in serie Fourier a unei marimi periodice.

fundamental factor

ponderea fundamentalei

Marime obtinuta prin extragerea componentei fundamentale si valoarea efectiva a unei marimi alternative.

harmonic (component)

armonica (substantiv si adjectiv), componenta armonica

O componenta de ordin mai mare ca 1 a dezvoltarii in serie Fourier a unei marimi periodice.

harmonic content

continut de armonicii

Marime obtinuta prin extragerea componentei fundamentale dintr-o marime alternativa.

harmonic number; harmonic order

ordin (al unei armonici)

Numar intreg egal cu raportul dintre frecventa unei armonici si frecventa fundamentalei

impulsive disturbance

perturbatie in impulsuri

Perturbatie electromagnetica a carei actiune asupra unui anumit dispozitiv sau echipament se manifesta ca o succesiune de impulsuri sau de fenomene tranzitorii distincte.

impulsive noise

zgomot de impulsuri

Zgomot care, atunci cand actioneaza asupra unui anumit echipament, se manifesta ca o succesiune de impulsuri sau de fenomene tranzitorii distincte.

nth harmonic ratio

ponderea armonicii (de ordin) n

Raport intre valoarea efectiva a armonicii de ordin n si valoarea efectiva a fundamentalei.

peak ripple factor

factor de ondulatie de varf

Raport intre valoarea varf varf a ondulatiei unei marimi pulsatorii si valoarea absoluta a componentei continue a acesteia.

pulsating

pulsatorie

Caraterizeaza o marime periodica cu valoarea medie nenula.

pulse

impuls

Variatia brusca si de scurta durata a unei marimi fizice urmata de o revenire rapida la valoarea sa initiala.

Quasi Dirac Impuls

Impuls cvasi Dirac

Un impuls care, intr-o aplicatie data, poate fi considerat ca o buna aproximare a unui impuls unitate sau a unei functii Dirac.

quasi impulsive noise

zgomot cvasi impuls

Zgomot echivalent cu suprapunerea unui zgomot in impuls si a unui zgomot continuu.

r.m.s. ripple factor

factor de ondulatie efectiv

Raport intre valoarea efectiva a ondulatiei unei marimi pulsatorii si valoarea absoluta a componentei continue a acesteia.

random noise

zgomot aleator

Zgomot ale carui valori, la momentele date, sunt imprevizibile.

rate of rise

viteza de crestere

Viteza medie de variatie a unei marimi in functie de timp, intr-un interval definit de valorile acestei marimi, de exemplu intre 10% si 90% din valoarea sa de varf.

ring wave

unda oscilanta puternic amortizata

Oscilatie amortizata al carui factor de amortizare este de ordinul unei perioade.

ripple content; alternating component

ondulatie, componenta alternativa

Marime obtinuta prin extragerea componentei continue dintr-o marime pulsatorie.

rise time (of a pulse)

timp de crestere (al unui impuls)

Intervalul de timp intre momentele in care valoarea instantanee a unui impuls atinge pentru prima data o valoare inferioara specificata (spre exempu 10% din valoarea de varf) si apoi o valoare superioara specificata (spre exemplu 90%).

spike

impuls ac

Un impuls unidirectional cu durata relativ scurta.

total harmonic factor

ponderea armonicilor

Raportul intre valoarea efectiva a continutului de armonici si valoarea efectiva a unei marimi alternative.

transient

fenomen tranzitoriu, tranzitoriu (adjectiv)

Caracterul sau specificarea unui fenomen sau a unei marimi care variaza intre doua regiuni stationare consecutive intr-un interval de timp relativ scurt in comparatie cu scara de timp specificata.

 

 

 


Searchlight
Intoarcere in pagina principala de prezentare termeni CEM